Szukaj

Wyróżnione produkty

regulamin

 

REGULAMIN sklepu www.cudosfera.pl

Sklep

1. Sklep internetowy www.cudosfera.pl prowadzony jest przez firmę:
PRACOWNIA"CUDOSFERA"IWONA MIAS
ul. Przemysłowa 25, 61-579 Poznań
NIP 549-189-23-40, REGON 120638184


nr konta mbank: 71 1140 2004 0000 3102 6300 1635

mail: galeria@cudosfera.pl

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie www za pośrednictwem sieci Internet pod adresem internetowym www.cudosfera.pl.

Zamówienie, cena

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Transakcje zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.cudosfera.pl są umowami kupna-sprzedaży i ich potwierdzeniem jest paragon lub po wyrażeniu chęci faktura VAT, dostarczana Klientowi wraz z zamówieniem.

5. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
* dane kontaktowe (adres poczty internetowej, telefon) i adresowe zamawiającego (oraz odbiorcy i płatnika, jeżeli są to inne osoby niż zamawiający),
* co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną,
* koszty transportu,
* dane do faktury (NIP w przypadku zakupu na firmę).

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych wszystkich danych, oraz zapłata za zamówiony towar.

6. Przy każdym produkcie zamieszczonym na stronach sklepu internetowego www.cudosfera.pl ceny są wartościami brutto, wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru.

Zwroty, reklamacja

7. Zgodnie z Ustawą o "ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" konsument ( osoba prywatna), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od daty sprzedaży towaru. Pisemne oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na jakie ma nastąpić zwrot uiszczonej ceny. W przypadku zwrotu konieczny jest wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny. Odesłanie przedmiotu wykonane jest na koszt kupującego.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

9. Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w terminie 7 dni roboczych (obciążenie konta sprzedającego) od daty zwrotnego przyjęcia towaru spełniającego w/w. wymagania, wyłącznie na konto bankowe wskazane przez kupującego.

10. Zwroty lub reklamacje należy wysyłać przesyłkami poleconymi, w pudełku kartonowym lub bąbelkowej kopercie, tak aby w transporcie nie uległy uszkodzeniu.

Postanowienia końcowe

11. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

12. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną przez sklep z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom za pośrednictwem witryny www.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

Prawa autorskie

14. Sklep www.cudosfera.pl, w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność firmy PRACOWNIA"CUDOSFERA"IWONA MIAS oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

15. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana, kopiowana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach www) jak i w formie drukowanej, bez zgody firmy.